همراه شما در امارات

Tag : زندان در امارات

امارات

لیست جدید جریمه‌های تخلف از اقدامات پیشگیرانه دولت علیه ویروس کرونا در امارات

تیم تحریریه گویا
هزار درهم جریمه برای افرادی که فاصله اجتماعی را رعایت نکنند و دو هزار درهم برای افرادی که به دلایل غیرضروری از خانه خارج شوند،...
امارات

جریمه تا پنجاه هزار درهمی برای تخلف از قوانین پیشگیری از شیوع کرونا در امارات

تیم تحریریه گویا
افرادی که قوانین مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور امارات را نقض کنند به پرداخت حداقل 500 درهم جریمه محکوم می شوند....