همراه شما در امارات

Category : سلامت

سلامت

راهنمای نحوه انجام آزمایش در مراکز سیار کرونا در امارات

تیم تحریریه گویا
دولت امارات روز شنبه یک مرکز آزمایش کووید19 برای حمایت از ساکنین کشور و مهار شیوع ویروس کرونا راه اندازی کرد. این مراکز سیار برای...