همراه شما در امارات
امارات

 امارات پیش نویس قانون تضمین دارایی‌های منقول را تصویب می‌کند

امارات پیش نویس قانونن تأمین دارایی‌های منقول را تصویب کرد و اکنون این قانون برای دارایی‌های مشهود و نامشهود اعمال خواهد شد.

دامنه قانون به دارایی‌های موجود و آینده گسترش پیدا کرده است.

این قانون حقوق مربوط به پرداخت وجود سپرده شده با موسسات مالی و حق اجرای تعهدات طرفین را تحت یک قرارداد پوشش می‌دهد.

این پیش نویس، قانون شماره 20 سال 2016 درباره املاک منقول به عنوان بدهی را منسوخ می‌کند.

چه مواردی پوشش داده شده‌اند؟

در نسخه جدید، مطالبات، ترازهای اعتباری با بانک‌ها و دیگر موسسات مالی، اسناد کتبی قابل انتقال با تحویل یا تأیید از جمله برگه‌های تجاری مانند اسناد اعتباری یا سفته، گواهی‌های بانکی و صورتحساب‌های بارگیری، وسایل نقلیه و تجهیرات، پوشش داده شده‌اند.

با این حال، این قانون دارایی‌های منقولی که حقوق دستمزدها، مزایای کارگران، وجوه عمومی، وجوه وقفی و وجوه نگهداری شده از سوی سازمان‌های دیپلماتیک و کنسولگری و سازمان‌های بین المللی را تضمین می‌کند را مستثنی اعلام کرده است.

طبق این قانون «تعهدات تضمین شده» که شامل تمام تعهدات جاری و آینده قرض گیرنده/وام گیرنده است، مورد نیاز خواهد بود.

همچنین یک الزام برای تعیین حد بالای مقدار تضمین شده وجود دارد که توسط آیین نامه این آستانه مشخص خواهد شد.

طبق این قانون، یک «حق تأمین» در برابر شخص ثالث لازم الاجرا بوده و نسبت به سایر بدهی‌ها اولویت بیشتری دارند. اولین حق تأمین ثبت شده اولویت بیشتری نسبت به آنهایی که در آینده ثبت شوند، خواهد داشت. یک سیستم ثبت نام جدید به نام «ثبت نام برای حقوق دارایی‌های منقول» باید بر اساس پیشنهاد وزیر دارایی ایجاد شود.

متخلفان ممکن است با حبس یا جریمه نقدی حداکثر 60000 درهم و یا هر دو محکوم شوند.

منبع: گلف نیوز

Related posts

تشخیص کرونا در مسافر ایرانی و همسرش در امارات

خلاقیت های مهم در عکاسی

modir

پسر نوجوانی در شارجه با ماشین، مادرش را زیر گرفت

تیم تحریریه گویا

Leave a Comment

3 + 7 =