همراه شما در امارات

Category : امارات

امارات

مراکز تست کووید19 شرکت سها ابوظبی روز عید فطر تعطیل خواهند بود

تیم تحریریه گویا
مراکز تست کووید19 زیر نظر شرکت خدمات بهداشت ابوظبی(سها)  سراسر امارات هنگام تعطیلات عید فطر، موقتاً بسته خواهند شد. سها، بزرگترین شبکه بهداشت و درمان...