همراه شما در امارات
دبی

دبی به دنبال تعویق نمایشگاه اکسپو 2020 به سال آینده است

کمیته اجرایی نمایشگاه اکسپو 2020 متشکل از مقامات امارات و کشورهای خارجی شرکت کننده در این رویداد، به سازمان نمایشگاه‌های بین المللی Bureau که یک سازمان بین المللی مسئول برگزاری Expo در سراسر جهان است، پیشنهاد دادند تا موضوع تعویق برگزاری نمایشگاه‌ اکسپو 2020 به سال آینده، را در چهارچوبی قانونی مطالعه کنند.

در حال حاضر BIE با همکاری کشورهای عضو و برگزار کنندگان اکسپو 2020 دبی بر روی تجدید نظر تاریخ برگزاری نمایشگاه کار خواهند کرد.

مجمع عمومی سازمان نمایشگاه‌های بین المللی Bureau به تنهایی این اختیار را دارد تا در مورد تعویق برگزاری نمایشگاه تصمیم نهایی را بگیرد.

در ماده 28 توافقنامه سازمان نمایشگاه‌های بین المللی Bureau قید شده که هر گونه اصلاح تاریخ‌ها نیاز به رأی مثبت دو سوم کشورهای عضو است.

منبع: خلیج تایمز

Related posts

ممنوعیت مصرف قلیان در کافه‌ها و کافی شاپ‌های دبی به دلیل مقابله با ویروس کرونا

راهنمای سیستم «صورتحساب سبز» اداره Dewa در دبی

تیم تحریریه گویا

درس هایی که که می توانید از زندگی تانیا مهاجر فیلیپینی بگیرید

تیم تحریریه گویا

Leave a Comment

36 + = 40